BEN DE ORADAYDIM

1998 yılı ağustos ayıydı. Eğnaçorda güneşli bir günün akşamıydı. Yayla kalabalıktı. Köyden veytevora gelinmişti. Vaytevorcular vaytevorunu yapmış.Yaylacılar ineklerini sağmış sütünü çekmiş. Akşam karanlık çökmüş. Velhasıl gün yetmemişti eğnaçora… bu güzel günü unutmayacak bir şeyler yapmayı kararlaştırmıştık. Ve gençler kolları sıvadık, bütün yaylayı dolaştık, herkese haber verdik. Genç-yaşlı- erkek kadın tam kırk kişi olmuştuk bir anda 15 metrekarelik bir odada. İğne atsan yere düşmeyecek cinstendi. Ve yavaş yavaş muhabbet başladı. Atma türkü faslı için bütün alt yapı tamamlandı.

Ay vardı yıldız vardı

Sansür edilmemiş bir geceydi.

Her şeyi söylemek serbestti

Şairler kuracak türkücüler söyleyecek

Darılmak gücenmek olmayacaktı.

Altta kalmak olmayacak devamlı üste çıkılacaktı

Türküler devam ettikçe gece de sabahı bulacaktı

bir tarafta erkek tarafı, bir tarafta kız tarafı.

Şairler kuşandı atma türkü başladı.

Türkücüler:

Erkek tarafı: İbrahim Karakaş- İsmail Karakaş

Kız tarafı: Zinnet Karakaş- Sabiha Azar

Şairler:

Abdulonun Hatice- Yakuboğli Fatime-Mağlen Hacer

(o anda odada olan kırk kişi ikiye bölünmüştü. Erkek tarafı- kız tarafı)

Erkek tarafı türküye başladı,

 

E Erkakler tarafı   K Kızlar tarafı

 

E-Kocakarılar gitsun kızlar buriye kalsın

K-Hecer gitsin evine naciyi bekletmesin

Biri girer foliye sonra alur havayi

E-Naci şimdi uyumiş giden alur havayi

K-O şimdi su içeyi yemiştir muhlamayi

E-Onun yanine giden yiyecektur tavayi

K-Böyle devam edenik alacağuk sabahi

E-Hiç çikup baktunuzmi kapideki havayi

K-Kimun yaği çok varsa o edecek helvayi

E-Herelde durdurduk o Hatice halayi

K-İyi kötü söyledum düşünmedum belayı

E-O Hatice halaya gürci verdi kalayi

K-O bir boke benzemez bitmiş onun kalayi

E-Hep bir köyden gelmiştur bu yeylenun alayi

K-Alalım birbirini varmi bundan kolayi

E-Bitti bureye bitti eğnaçorun balayı

E-Şimdi bize başladi senun ile balayi

K-Sen yemişsun akluni Allah versin kolayi

E-Gel peşume gidelum kolayı var kolayi

E-Bu sene yandi pişti eğnaçorun dağları

K-Şimdi helva edenik toplayalım yağlari

K-Gidun ahere bakun seğer kesti bağlari

E- Zaten boşina gezduk bu kaybona dağlari

E-Seni gördüm eridi yüreğumun yağlari

E-Ben seni alacağum almışım dualari

K-Boşine mi gezeyim bu kaybana dağları

K-Ne perişon olursen görürmisen hallari

K-Nafile yedun içtun kaybona paralari

E-Hiçte böyle değildur vermisen kararları

K-Niye konişmeyisen etmisen zararlari

E-İstanbul sicağine sen erittun yağlari

K-Öyle yerine geldi şimdi gezdum dağlari

E-Sen benden sonra geldun kız topla kiraları

K-Ah gidi yalan dünya dertsizlerun dağlari

E-Yeter bu kadar yeter seveyim havalari

E-Gidun inun siz köye toplayun çayluklari

K-Hep yedi biturdiler kaybona armutlari

E-Yüreğum efkarlidur bugün görmedum yari

Eridum sevdaluktan yari kalmadum yari

K-Bizum sevdamız vardır işim yoktur peşine

K-Gidip yardım edeyim annesinin işine

E-Size ihtiyaç yoktur gelin etmiş peşine

K-Sizin gelin iş edemez sizde gidin peşine

K-Neler çekersen neler kışın kışın peşine

E-Memişe bişey olmaz bere takar başine

E-İki türki söylerok o karosun başıne

K-Hiç bir şey belli olmaz askerliğin işine

K-Gidemem o karose duman vardır başine

K-Anan ağlayacaktır kim bakacak yaşina

E-Zaten kim olsa gider güzellerin peşine

K-Hiç karar veremedim bu askerluğun işine

E-Ben yaptum askerluğı kız gelursun peşume

K-Otuzu da kırılır taş vurursam dışune

K-Hiç mi bulik bakmayı kasım senin peşine

E-Kızlar hep akın eder bu kasımın peşine

E-Hiçbir diyecek yoktur Allah için işine

K-Buradan boş gitmesin biri gitsin peşine

K-Görmiştum biri ile eyüpte bir durakta

E-Biz bilmeyirok oni bizden idi irakte

E-Öyle türki deyipte koyma oni merağa

K-Eğnaçorun başıne uğradı sevdaluğe

E-Orası ayıp değil varluğe bak varluğe

K-Bu deduğun türkiden şimdi girdin darluğe

E-Gel bureden kalkalum inelim kayaluğe

K-Senun evunden iyi beğendum kayaluğe

E-Heralde çok darlandın tutuldun sevdaluğe

K-Ben ağabey deyirom baksana şu moruğe

E-Gidelim başka yere ofurelum koruğe

K-İki türki diyelim böyle buraya kalsın

K-Bizden size nasihat seven seveni alsın

E-Öyle dede gel bana bu söz buriye kalsın

E-Biraz daha diyelim dalsın derine dalsın

K-Fena türki söyleme Allah canını alsın

E-Seni alan Azrail gelsin beni de alsın

E-De o arkadaşına sakızı çiğnemesin

E-İstanbula giderken araba yolda kalsın

E-Habu zavalli uşak gitsun geriden alsun

E-Söyle şairinize gitsin namazı kılsın

K-Gel baştan başlayalım bir diken aşlayalım

K-Bir dikenin dibine yedi yıl kışlayalım

E-Günler geçti gidelim tak sabaha diyelim

E-Benim karnım aclondi bir yacılık yiyelim

K-Seğerlerde kurudi nerde sofra kuralum

K-Ben kureyım sofrayı sevduğum gel yiyelum

E-Sen çıktın kafiyeden biz şimdi ne diyelim

E-Gitmeyelim aşağı gel buraya duralum

K-Safi böyle olurmi daha neler diyelum

K-Boyle sakın söyleme bi daha demeyelum

E-Artık köç yakın geldi bureden yuruyelim

E-Herhalde kar yağacek çok fazla durmeyelum

K-Bize de turki kurun biz geri kalmayalım

K-Diyelum eyi eyi çok katı demeyelum

E-Bizim ımdadumuzi allahtan dileyelum

K-Biz öyle bişe bilmek deyin bizde bilelum

E-Eğnaçor yaylasına gel beraber duralım

E-Bile çoban gidelum seğerleri surelum

E-Beraber çobanluğa oynayup da gulelum

K-Ben sana tembe ettum çok fazla demeyelum

K-Bizi ki çağırdunuz karşılıklı diyelum

E-Bare doğrisini de sevduğuni diyelum

K-Etma terbiyesuzluk uyarıne diyelum

K-Bu turki geturmedi gel buni değişelum

K-Bu oda kuçuk geldi bu odadan çıkalım

E-Türkiden darılınmaz iyi türki diyelum

E-Benim uykum geldi gel sevduğum yatalum

K-Oyle türki olurmu seni buradan atalum

E-Buradanki yururok acep nerde kalalım

E-Bu yıl eğnaçor iyi kışın burda kalalım

K-Madem böyle dediniz siz deyin biz alalım

K-Sizin şairinizi avaşpose salalım

E-Karnımız çok acıktı pelekiyi salalım

K-Saldınız pelekiyi ekmekle ne yiyelim

K-Hafif türki diyelim derine dalmayalım

K-Katıp yağıle balı hep beraber yiyelim

E-Türki söylemek için sizemi yalvaralım

K-Nedur dediğiniz deduğuni alalım

E-Ha böyle diye diye sabahımı alalım

K-Horonda olur orda murat dağe gidelum

K-Yayla çok erken bitti biraz daha kalalım

E-Yeşil boyam tükendi siyah ilen yazalım

E-Bu yıl çok sıcak etti denizede dalalım

K-Denize bomba konmış haburiye kalalım

E-Biz buriye kalamek gel dereye yüzelum

K-Etme terbiyesizlik sıra ile diyelum

K-Erdal da geldi burda ona ne diyelum

K-Madem buriye geldi askere de diyelum

E-Ha böyle yavaş yavaş muhlamayı yiyelum

K-Hazer araba gelmiş arabaya binelum

K-Biz bureden aşağı gel yürüme gidelim

K-Hepimiz sevduğunı allahten dileyelim

E-Bu kayde iyi değil kaydeyi çevirelim

E-Sizin şairinizi geçone mi salalım

K-Bizim şair gezemez sizinkine bakalım

E-Sizin şair naziktir biz ona ne diyelim

E-Sizin şairinize kocakarı diyelim

K-O zaten goruneyi biz inkar etmeyelim

E-Siz kusura bakmayın biz özür dileyelim

K-Uşaklar biz acıktık kur bir sofra yiyelim

E-Burası lokantamı sizin eve gidelim

K-Geçti buranın tadı gel karosa inelum

K-Yuruma gidemeyiz arabaya binelim

K-Arabının sahibine para yokki verelim

E-Araba sorun değil gelin biz götürelim

E-Celal geldi buraya ona bir kız bulalım

E-Burda en garip celal onu everelim

E-Bakalım kime düşer burda bir çöp atalım

K-Bizim köyde iş yoktur başka köye satalım

K-Böyle sabaha kadar geceyi bitirelim

K-O zavallı celalı şimdi ağlatmayalım

K-Hacer senin komşundur uşağa atmayalım

E-Komşu komşuya düşmez biz karşıya satalım

E-Burası bekar doli hangisine bakalım

K-İki türki diyelim ha böyle sira ile

K-Uşak senin mintanın değilmi para ilen

E-Söyleyin sira ilen değildir para ilen

E-Yarın sabaha kadar gideriz kara ilen

K-Memiş on günün kaldı gezersin dertler ilen

E-Gideceğim askere yüreğim yara ilen

K-Asker yolu beklerim ha böyle sira ilen

E-Geleceğim izine iki ay ara ilen

K-Yapma askerliğini yap onu para ilen

E-Yerum izmire düştü çekildi kura ilen

K-Her an iyi olmasen gördüğüm rüya ilen

E-Çok kafamı kızdırma yaparım para ilen

K-Baba ocağı değil konuşma karar ilen

K-Ne çekersen soğukten etmedun sıcağilen

K-Geldik bu eğnaçore gidecağuk ne ilen

E-Görmişim rüyasını gideceğim yar ilen

K-Gideceğim zengine ben gitmem fakir ilen

E-Kattım bal ile yağı bitermi yemeğilen

E-Bir daha eğnaçore gelecesen  yar ilen

K-Niçun bunda gelmedin  o çazi anan ilen

E-Bu yıl çok meraklisen durmadun dedem ile

E-Bu seneki dağları geçurdun gurci ile

E-Dedem duyarsa seni silecek nikahinden

E-Satmişsın dereleri hep yedirdin maline

E-Çok istifade ettin o gürcinin karinden

K-Bi gelirsem oraya dedenin vay haline

E-O biraz meraklıdur biraz eksik kaldı karıdan

K-Bu iş çok boke sardı gel dönelim yarıden

E-Kesinlikle vaz geçmem böyle güzel kariden

E-Ayakta duramayı yıkılıyı derinden

K-Seni fena ederum tornum gel çık oradan

E-Üç kere köç etmişsın o gürcinin derdinden

K-Alacağım gürciyi kudurecek derdinden

E-İki dere bulanır o gürcinin kirinden

K-O gürci hacı olmış bilirmisin halinden

E-Sana hisse çıktımı elindeki malinden

K-Erişmayın gürciyi ayrılmıştır kariden

K-Gürciden bişe olmaz görüneyi halinden

K-Ben ona ne diyeyim zekat verdi malinden

K-Yakında oda yolcu tutacağım selinden

EEleceği bellidur görüneyi halinden

E-Sana illa hak kalır o gürcinin malinden

E-Bekleyi yolcıları şaşurdimi yolinden

K-Etrafları dolidur kıramazlar dalından

K-Bu kışın kim soracak bu odanın halından

E-Odaya bir şey olmaz eğnaçorun karından

K-Bana niçun vermedun Erzurumun balından

E-Sen hiç kusura bakma ben verdum sıra ilen

E-İki türki diyelum değildur para ilen

K-Okka ağır gelurmı az bişe dara ilen

E-Kaldı yedi gunumuz gidecağuk kaç ilen

K-Bizde burdan gidenik aşağıya doç ilen

E-İstersonuz sevduğum gidelum taksiylan

K-Hiçbiyere gidilmez sizin gibi aksiylan

E-Kızum hiçbir bok olmaz sizdeki saksiylan

K-Sen daha çok gezersun öyle boş kafaylan

E-Biraz alçak gel alçak çok gezme hava ilen

E-Ben bugün muhlamayı yemişim tavailen

K-Daha çok bekar gezersun habu kafa ilen

K-Çıkarsun kapıyada haböyle sira ilen

E-Bana hıç bir şey olmaz geçmişim dava ilen

E-Zaten türki kuramam deyirum derdumden

E-Kaçuracağım seni bir ufak nuska ilen

K-Nuska bir kırk gün sürer sonra kaldun ne ilen

K-Hiç da gözüm kesmeyi o senun anan ilen

E-O kadar fazladurki hakkımızda deyilen

K-Nuska siz dedunuz deyiduk sıra ilen

E-Gündüz ile gitmesok gidecağuk ay ilen

K-Seni gibi uşağı satarum para ilen

E-Artuk eksuk söyleduk hiç olmasun darilen

E-Babaları sateyi kızları parayilen

K-Başlık parası kalktı vereyi sıra ilen

E-Beni gibi uşağı bulamaz para ilen

K-Vermese paraile aluruk sırailen

K-Yatmaya yerun yoktur alacasun neilen

E-Ben nerde yatacağım oda gelir yanuma

K-Böyle türkü olurmu köpek siçsun canuna

E-Elbet insaf ederler kızlar acın halına

E-Ne olursun sevduğum canunu koy canuma

K-Aksi aksi söylersun ben ne deyim soyuna

E-Biraz uzak oturduk haboyle gel yanuma

K-Nasıl öyle soylersın yazık olsun boyuna

E-Zaten evelden beri hastayım ben soyuna

K-Ben geçup gidenim durmeyenım köyuma

E-Her nere giderisen geleceğum yanına

K-Ben yakacağım seni tezeğin dumanına

E-Yanmak hiç bişey değil e kiz senun yanuna

K-Ben çok pahali kızım para varmı eluna

E-Kötü huyu bırak huyun uysun huyuma

K-Ben köti söylerim fazla gider zoruna

E-Canumi feda ettum ekiz senun yoluna

E-Burgili bilezukler takacağum koluna

E-O ufacık zincirle yakişmeyi boynuna

K-Ben kendimi harcadım uşak senin yoluna

E-Beştane beşibirlik takacağım boynuna

K-Yedin içtin parayı beş kuruş yok cebine

E-Para sorun değildu canım feda yoluna

E-Götürür oturturum benzetirim hanuma

K-Ben zaten hanım idim oturdum istanbula

E-Zaten haberi aldım duydum ki oldun lala

K-Bu akşam nerden geldin oldun başıma bela

K-Benim sevdiğim başka sen tatuluni yala

E-Benim sevdiğim yokmu sözümüz burada kala

E-Hiç türkü kuramayı habu Hatice hala

K-Ayıp sanmayın ayıp var yüreğine yara

E-İhtiyarı özlemiş kara bağlayı kara

K-Senin gibi belayı kim sardı başımıza

K-Hiç da utanmeyisiz bi bakın yaşınıza

E-Zaten yaşınız küçük ne geldi başınıza

E-Zaten böyle demekten kaldınız yerinize

K-Bu işin tadı kaçtı gidelim evumuza

K-Birden silecek çektim ha böyle sıranıza

K-Evi yapta bi parlat gelinmez evunuza

E-Gelinmezse evime gelirim evunuza

E-Evelden beri nuska hep vardur şımunuza

K-Haböyle konuşupta girmeyin kanımıza

E-Kabahat zaten bizim çağırdık yanımıza

E-Dediğimiz türküler kalacak yazımıza

K-Onun ki burda geldi kim geldi yanınıza

E-Hiç aldırmak olmasın eleyim ikinuza

E-Bulme de yok yatmağa geleyim peşunuza

E-Bulme önemli değil geleyim yonunuza

K-Şimdi ne dersek olur utanmaz yuzunuze

E-Zaten ezelden beri hastasıyım kızınıza

E-Karar verin bu işe tuttuk mi gözünüze

K-Demin göğe çıkardın geldin mi sözümüze

K-Kalbumden neler geçer diyemek yüzünüze

E-Türki diyemeyisiz sakız var ağzunuza

K-Sen hiç utanmayisen ne bakarsın ağzıma

E-Gözümü kapatemem sen geçmisen karşuma

K-Bizi eve götürün ağu katma aşuma

E-Artık evlenme çağın, geldin yirmi  yaşına

K-Çok nafile söyledun yazuktu nefesuna

E-Ne güzel söyleyisen eleyim nefesuna

K-Uşak bu akşam sopa yiyeceksun başına

E-İnşallah tez kavuşur nefesun nefesuma

K-Nefes kavuşmak ister neler gelir başına

E-Eğnaçordan aşağa gelirmisin peşuma

K-Öyle sopa yersen ki aklun gelir başuna

E-Alur giderim seni bakmam gözün yaşına

K-Askerlik geldi durdi memiş çabuk ışuna

E-On gün sonra giderum ağlamayun peşuma

K-Askerler sıra ilen geçsin gitsin işine

E-Allah zaval vermesin dualarım peşine

E-İllaki ağlayisen bu memişin peşine

E-Artık kararı verdim yari alenim yari

E-Saat on iki oldi haburda kalsun bari

K-Bitsun türkiler bitsun verdunuz sakarları

K-Sen cemaga oturdun hep yedun armutları

E-Kalkalum haburadan  etmeyelum zararı

E-Bulik geyninde kazak aynı kader garari

 

 

Saat: 19.00 da başlayan türkü atma şöleni 24.00’da bitti.. dışarı çıkıldı. Gün gibiydi ayvardı peşine yıldız… gece bitmemişti. Gençler horon alanında toplandı.. tulum yoktu… ama sistem kuruldu. Tulum kaseti koyuldu teybe. Loküzlerle horon alanı aydınlatıldı ve horon başladı. Rize-artvin-kız horonu türküler eşliğinde oynandı. Gece ikiye kadar süren gün böyle bitti. Bende oradaydım. Unutulmaz bir gündü  

 

Türküler Kaynak: Atifet Karakaş-İsmail Karakaş-Ali Karakaş

Yazı/Düzenleme: Süleyman Yıldırım

There are no comments yet.

Bir cevap yazın